9. Bijlagen

Schoolkostentabel Middelburg

 

jaar 1

jaar 2

vmbo-3

vmbo-4

 


Schoolkosten uit categorie 2:
benodigde materialen

         

BV: Potlood 4B

     

X

 

FA: woordenboeken FA-NL en NL-FA (Prisma, Van Dale of Wolters)

 

X

   
           


Schoolkosten uit categorie 3:
vrijwillige ouderbijdrage

         

Excursies en activiteiten

         

Kennismakingsdag

€ 20,00

       

Meerdaagse excursie stream 1 en 3

 

€ 100,00

     

Meerdaagse excursie

   

€ 220,00

€ 100,00

 

Afscheidsreis*

     

€ 385,00

 

Eendaagse excursie

€ 30,00

€ 50,00

€ 50,00

   

Afscheid klas 4

     

€ 10,00

 

Klassenavonden

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

   
           

* Het gaat hierbij niet om een reguliere excursie. Uiteraard is de keuze om wel dan niet deel te nemen geheel vrij.