9. Bijlagen

9.3 Vakafkortingen

ak

aardrijkskunde

ao

arbeidsoriëntatie

beco

bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële redzaamheid

bgv

beroepsgericht vak

bha

beeldende vorming (handvaardigheid)

bi

biologie

biol

biologie

biv

combinatievak biologie/verzorging

bsm

bewegen, sport en maatschappij

bte

beeldende vorming (tekenen)

bv

beeldende vorming

bwi

bouwen, wonen & interieur

ckv

culturele en kunstzinnige vorming

cur

cursussen

du

Duitse taal 

dutl

Duitse taal en literatuur

dvpr

dienstverlening & producten

ec

economie

econ

economie

en

Engelse taal

entl

Engelse taal en literatuur

eo

economie & ondernemen

fa

Franse taal 

fatl

Franse taal en literatuur

flx

flexibel deel

gd

godsdienst

gds

godsdienst

ges

geschiedenis

gs

geschiedenis en staatsinrichting

gr

Griekse taal en letterkunde

ihan

internationale handel

In

informatica

kmu

kunstvakken II muziek

kv1

kunstvakken I (gemeenschappelijk deel)

kwt

keuzewerktijd

la

Latijnse taal en letterkunde

latc

Latijnse taal en cultuur

lo

lichamelijke opvoeding

lob

loopbaanoriëntatie en -begeleiding

lwt

leerwerktraject

ma

maatschappijleer

mask

maatschappijkunde

maat

maatschappijleer

mm

combinatievak mens en maatschappij

mo

management en organisatie

mr

mentoraat

mu

muziek

nat

natuurkunde

ne

Nederlandse taal en letterkunde

netl

Nederlandse taal en literatuur

nlt

natuur, leven en technologie

ns

natuur- en scheikunde

nsk1

natuur- en scheikunde I

nsk2

natuur- en scheikunde II

nso

natuurkunde, scheikunde, onderzoek

nst

combinatievak natuur- en scheikunde 1/techniek

ond

ondersteuning

oo

onderzoek & ontwerpen

pie

produceren, installeren & energie

pr

praktijk

re

rekenen

rms

religie, mens en samenleving

schk

scheikunde

so

sociale vaardigheden

te

tekenen

tn

techniek

to

toerusting en vorming

vz

verzorging

wi

wiskunde

wisA

wiskunde A

wisB

wiskunde B

wisC

wiskunde C

zw

zorg & welzijn

z-uren

zelfstandige uren