1. Het Calvijn College

1.7 Strategie

De school mag onderwijs verzorgen aan jongeren tegen de achtergrond van ieders levensdoel: om te leven tot eer van God. Dit duiden we in de missie en visie, waaruit als vanzelf focuspunten naar voren komen voor onderwijs, vorming, leerlingondersteuning, personeel en cultuur. Op onze website kunt u de publieksfolder hierover downloaden. Motto voor het strategisch beleid 2018-2022 is ‘Leren = vooruitzien’.

Leren = vooruitzien

Sinds het begin van het schooljaar 2018-2019 voeren we een strategisch beleidsplan uit onder de titel ‘Leren = vooruitzien’. We zien graag dat uw kind niet alleen tot bloei komt, maar ook de rijkdom van een leven met de Heere kent. Dat biedt uitzicht voor tijd én eeuwigheid. Leren doen we met open vizier. Bij de uitvoering van ons beleid werken we samen met ouders, kerken en onze partners. We zijn present in onderwijs en samenleving door kennis te delen en een positieve bijdrage te leveren.