5. Zorg

5.1 Leerlinggericht

Het Calvijn College stelt het belang van de leerling in het middelpunt. Centraal in het schema staat dan ook 'de leerling'.


BGT = begeleidingsteam
ZAT = zorgadviesteam
CDL = centrale dienst leerlingenzorg