1. Het Calvijn College

1.2 Aanbod van de school

Het Calvijn College wil vanuit overtuiging precies bieden wat de individuele leerling nodig heeft. Goede toerusting en vorming en scherp maatwerk in uitdaging en ondersteuning.

Helder in identiteit

Op tal van manieren komt de christelijke identiteit tot uiting. Niet alleen tijdens dagopeningen, godsdienstlessen en themadagen komt het christelijk geloof ter sprake. Het doortrekt de hele school. Op allerlei plaatsen in de school zijn werkwijzen en werkvormen in gebruik die gericht zijn op de verbinding aan het Woord van God.

Sterk in kwaliteit

Het Calvijn College scoort hoog in schoolprestatieonderzoeken. Diverse afdelingen hebben het predicaat Excellente School ontvangen, waarbij ook wordt beoordeeld op ‘zachte waarden’. Daarnaast zijn er positieve resultaten van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen (zie scholenopdekaart.nl).

Zorg een prioriteit

De school heeft een focus op leerlingenzorg. Die wordt onder meer zichtbaar in de hartelijke benadering van de leerling, de investering in het mentoraat en loopbaanoriëntatie en -begeleiding, de breedte van het zorgaanbod en de heldere schoolbrede zorgstructuur, waarin de integratiegroep een belangrijke rol vervult.