1. Het Calvijn College

1.5 Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen op onze school blijft redelijk stabiel. Het schommelt al jaren in de buurt van de 3100. In schooljaar 2020-2021 volgden 3.084 leerlingen onderwijs aan onze school. Het aantal leerlingen per start schooljaar 2021-2022 is 3.099.