9. Bijlagen

Schoolkostentabel algemeen

Schoolkosten uit categorie 2: benodigde materialen

   

Schoolkosten uit categorie 3: vrijwillige ouderbijdrage

 

Algemeen

   

Algemeen

   

Schrijfgerei, gum en puntenslijper

   

Ouderbijdragefonds voor leerlingondersteuning

€ 41,00

 

Leerlingenpas

€ 7,00

       
           

Per vak

   

Optioneel

   

BV: potloden HB en 2B, doos met 12 kleurpotloden

   

Kluishuur - op aanvraag

€ 17,00

 

DU: woordenboeken DU-NL en NL-DU (Prisma, Van Dale of Wolters)

   

Messiah Leiden - alleen bij deelname

€ 35,00

 

EC: rekenmachine (uit de serie Casio fx-82 (MS of ES) of Texas Instruments-30). De niet-programmeerbare rekenmachine heeft een display met een aparte regel waarop te zien is welke bewerking er ingetoetst is.

   

Bij stage of andere activiteiten die leerlingen zelf kiezen, zoals LOB-activiteiten of plusprojecten, kunnen leerlingen opties kiezen waarbij ze verder moeten reizen dan naar school en daar kunnen kosten aan verbonden zijn.

 

Als bij een stage een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) vereist is, komen de kosten van het aanvragen hiervan (€ 41,35) voor eigen rekening. Dit is vaak het geval bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

   

EN: woordenboeken EN-NL en NL-EN (Prisma of Wolters)

         

LO: gymkleding - broek

€ 15,00

       

LO: gymkleding - shirt

€ 15,00

       

LO: schoenen met goede steun en zonder zwarte zolen die afgeven

         

NSK: geodriehoek

         

NSK: rekenmachine (zie economie)

         

NSK: potlood (2H/HB)

         

NL: 2 snelhechters

         

NL: (Prisma) woordenboek (niet voor stream 4 en pro)

         

C&D: schort (niet voor Goes Noordhoeklaan)

         

DVPR: USB stick min. 16 GB

         

DVPR: oordopjes/koptelefoon

         

WI: Passer

         

WI: rekenmachine (zie economie)

         

WI: geodriehoek

         

WI: koershoekmeter (voor vmbo-gt)

         

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks

         

Schriften (a4, a5 en ruit 5mm) of

1 per vak

       

Ringband met a4 en ruit 5mm papier

1 met 15 tabbladen