5. Zorg

5. Zorg

  • 5.1 Leerlinggericht

  • 5.2 Passend onderwijs

  • 5.3 Route en procedure

  • 5.4 Ondersteuningsaanbod: basisondersteuning

  • 5.5 Ondersteuningsaanbod: extra ondersteuning

  • 5.6 Vrijstelling en aanpassingen

  • 5.7 Verzuim

  • 5.8 Preventief gezondheidsonderzoek

  • 5.9 Ouders