1. Het Calvijn College

1.9 Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben inspraak in het beleid van het Calvijn College. Zij zijn vertegenwoordigd in een schoolbrede medezeggenschapsraad (mr). De medezeggenschapsraad van het Calvijn College wil een positief-kritische sparringpartner zijn van het college van bestuur (cvb).

Het is de taak van de mr om het beleid dat door het cvb wordt voorgesteld, te beoordelen. Er wordt daarbij gelet op de gevolgen voor personeel, ouders en leerlingen van de school. Daarom zijn deze groepen ook alle drie vertegenwoordigd in de mr.

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit zestien personen; acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. De verbondenheid met de schoollocaties is gegarandeerd via getrapte verkiezingen van ouders en leerlingen en rechtstreekse verkiezing van personeel. De oudergeleding van de mr bestaat uit leden van de ouderadviesraden (oar), die sparringpartner zijn van de locatiedirectie. De acht personeelsleden vormen samen de personeelsgeleding van de mr, de zogenaamde pmr. Zowel de mr als de pmr vergadert maandelijks. Vergaderdata en notulen kunt u vinden op onze website. De schoolbrede leerlingenraad heeft een afvaardiging van vier leerlingen in de mr. Adressen en pasfoto’s van de mr-leden kunt u vinden op het Eduportaal onder de button Personeel.

U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door naar mr@calvijncollege.com te mailen.

Samenstelling medezeggenschapsraad

De samenstelling per start schooljaar 2020-2021:

Personeel

 • A.A. Bastiaanse (plv. voorzitter) - locatie Goes
 • C.M. de Bel - locatie Middelburg
 • G.R.J. van Heukelom - locatie Krabbendijke Kerkpolder
 • A. van Moolenbroek (vervanging J.M. Krijger) – onderwijsondersteunend (OOP)
 • Mw. H.G. Roggeveen-de Meyer (secretaris) - locatie Tholen
 • mw. W. Verweij-den Boer - onderwijsondersteunend (OOP)
 • M. Wisse - voorzitter (p)mr – locatie Goes


Ouders

 • P.L. Wiskerke - locatie Middelburg
 • A. den Braber - locatie Tholen
 • mw. J. Stouten - locatie Goes
 • H. van der Meijden - locatie Krabbendijke


Leerlingen

 • Thamar Kleppe - leerlingenraad Goes
 • Elize Bakker – leerlingenraad Goes
 • Nathan Sturm - leerlingenraad Middelburg
 • Justin Sturm - leerlingenraad Krabbendijke Kerkpolder