Intro

Intro

We leven middenin een wereld vol onzekerheden. De coronapandemie zet menige planning op de helling. Maar wij geloven dat de HEERE regeert en dat Hem niets uit de hand loopt.


Op het Calvijn College wordt onderwijs gegeven in het verlengde van de doopbelofte. Juist vorming maakt het bestaansrecht uit van onze school. Iedere dag mag de Bijbel opengaan en ook in de vakken klinkt de identiteit door. Een voorrecht om leerlingen zo voor te mogen bereiden op het staan als christen in de maatschappij.

Het Calvijn College staat voor vormend, persoonsgericht en betrokken onderwijs. We hopen dat u dit in de praktijk ook zo ervaart. Is dat niet zo, deel dat dan met ons. Zo houden we elkaar scherp. Om het welzijn van uw kind, onze leerling.

Met deze schoolgids informeren we leerlingen, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden over ons onderwijsaanbod, identiteit, kwaliteit en zorg. Verder komen praktische zaken aan bod, zoals schooltijden, -regels, -kosten en contactgegevens.


Een goed schooljaar gewenst!


Met vriendelijke groet,
namens het hele team,
 
J. Bakker
voorzitter college van bestuur

Leeswijzer

De eerste twee hoofdstukken schetsen de organisatie en het onderwijsaanbod. De volgende drie hoofdstukken geven aan wat het Calvijn College biedt op het gebied van identiteit, kwaliteit en zorg. Hoofdstuk 6 geeft praktische informatie, hoofdstuk 7 gaat in op de planning voor het schooljaar en hoofdstuk 8 presenteert locatiespecifieke informatie. De schoolgids sluit af met bijlagen.