Intro

Intro

Jongeren opleiden en vormen op hun weg naar de volwassenheid. Een hele verantwoordelijkheid. Hoe geeft het Calvijn College er invulling aan? Kenmerkend is een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere christelijke identiteit. Het uit zich in maatwerk in uitdaging en ondersteuning.

Met deze schoolgids informeren we leerlingen, ouders en andere belanghebbenden over ons schoolkarakter, aanbod en praktische zaken, zoals schooltijden, -regels en -kosten en contactgegevens. De gids geeft een indruk van waar we voor staan en is een naslagwerk gedurende het schooljaar.
 

De eerste twee hoofdstukken schetsen de organisatie en het onderwijsaanbod. De volgende drie hoofdstukken geven aan wat het Calvijn College biedt op het gebied van identiteit, kwaliteit en zorg. Hoofdstuk 6 geeft praktische informatie aan ouders, hoofdstuk 7 gaat in op de planning van het schooljaar en hoofdstuk 8 presenteert locatiespecifieke informatie. De schoolgids sluit af met bijlagen.

Vragen, suggesties of opmerkingen? Dan stellen we het op prijs dat u/jij contact met ons opneemt.

Een succesvol en zegenrijk schooljaar gewenst.

Met vriendelijke groet,

Namens het hele team,

J. Bakker
voorzitter college van bestuur