5. Zorg een prioriteit

5.2 Passend Onderwijs

Zorg staat bij het Calvijn College hoog in het vaandel. De school wil zich dan ook tot het uiterste inspannen om passend onderwijs te bieden aan elke leerling. Leerlingen van pro tot en met gymnasium die met ondersteuning - ook al is de ondersteuningsbehoefte groot - in het regulier onderwijs mee kunnen doen. Er is een onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. 


De basisondersteuning vindt op de eigen locatie plaats. Deze begeleiding wordt vooral gegeven door docenten, onderwijsassistenten of ambulant begeleiders en is voor alle leerlingen met onderwijs- of ondersteuningsvragen. Extra ondersteuning, die het begeleidingsteam (bgt) toewijst, vindt voor een deel plaats op de eigen locatie. Soms kan het echter voorkomen dat er meer nodig is dan de locatie kan bieden en wordt doorverwezen naar afdelingen op de locaties Krabbendijke Appelstraat (onderbouw) of Krabbendijke Kerkpolder (bovenbouw).

Ook voor vso

Het is mogelijk dat de ondersteuningsbehoefte van een aangemelde leerling groter is dan binnen het regulier onderwijs gerealiseerd kan worden. Ook dan wil het Calvijn College graag de verantwoordelijkheid nemen voor het onderwijs. Er wordt dan een verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) aangevraagd bij het loket van het reformatorisch samenwerkingsverband (RefSVO). Omdat de leerling in dat geval niet op onze school geplaatst kan worden, biedt het Calvijn College aanvullende ondersteuning op het gebied van godsdienstonderwijs en identiteit. De ambulant begeleider die hiervoor is vrijgesteld, zal in samenspraak met ouders, kind en vso-school een passend ondersteuningsplan opstellen.