3. Helder in identiteit

3.3 Toelatingsbeleid

De identiteit van onze school heeft vanzelfsprekend invloed op ons toelatingsbeleid. Gezien de schooldoelstelling is het van belang dat ouders en school op één lijn zitten als het gaat om identiteit. 

Wij hebben daarom als regel dat een jongere op school wordt toegelaten als hij of zij afkomstig is van een reformatorische school en de ouders lid zijn van één van de kerkgenootschappen die in de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn. Dit zijn: de Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland voor zover het een hervormde gemeente betreft die zich gebonden weet aan de gereformeerde belijdenis. In situaties waar niet aan de hiervoor genoemde criteria wordt voldaan, vindt een toelatingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt geprobeerd met elkaar vast te stellen of we door toelating het belang van de jongere kunnen dienen. Het benoemingsbeleid is erop gericht personeelsleden te benoemen die behoren bij een van de bovengenoemde kerkgenootschappen. Wij hechten belang aan de voorbeeldfunctie die een personeelslid heeft naar leerlingen als het gaat om identiteit.

Aanmelding nieuwe leerling

U kunt uw kind vanaf D.V. 1 januari aanmelden voor het Calvijn College. Het aanmelden verloopt via een digitaal loket.

Voor het aanmelden van een groep 8-leerling geldt: vul het aanmeldformulier in vóór 1 maart, tenzij de basisschool aangeeft dat dit eerder moet. Het Calvijn College neemt vervolgens contact op met de basisschool om de verdere overdracht van uw kind te regelen.