2. Onderwijsaanbod

2.6 Internationalisering

We leven in een multiculturele samenleving die steeds mondialer wordt. De wereld wordt steeds ‘kleiner’. De school zet zich er voor in de leerlingen daar ook op voor te bereiden. In dat kader lopen er diverse projecten.

 

Goes Klein Frankrijk

Calvijn College Goes Klein Frankrijk werkt al langere tijd samen met Liceul Teologic Baptist Emanuel ofwel Emanuel Highschool in Roemenië. Uitwisselingen met studenten en docenten vinden jaarlijks plaats. De locatie doet ook mee met een kennisuitwisselings-programma van Stichting Woord en Daad. In dat kader maken onze leerlingen kennis met ontwikkelingswerk, scholing en cultuur in een ander werelddeel. Het concept is dat leerlingen samen met leerlingen van een highschool uit India experimenten uitwisselen en bespreken, onder meer door filmpjes op een website te plaatsen.

Goes Stationspark

Calvijn College Goes Stationsparkheeft een relatie met de Rainbow Way School in Klaipeda (Litouwen). Het gaat in eerste instantie om uitwisseling tussen docenten. Ook biedt het Calvijn College leerlingen jaarlijks de mogelijkheid deel te nemen aan een zomerschool (SLI) aan de christelijke universiteit in Klaipeda.
 

Krabbendijke Appelstraat

Locatie Krabbendijke Appelstraat heeft een uitwisselingsrelatie met de school Weyerheide in het Duitse Oberhausen. Ieder jaar gaat een groep leerlingen naar Oberhausen en brengt een Duitse groep een tegenbezoek. De activiteiten zijn gericht op het onderwijs, culturele activiteiten, op de geschiedenis van de regio en ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk ontbreken ook sportieve activiteiten niet. De voertaal voor de contacten is Engels.
 

Krabbendijke Kerkpolder

Locatie Krabbendijke Kerkpolder heeft een samenwerkingsrelatie met AMG Skilled Hands Technical College (ASHTEC)  van AMG in Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen. ASHTEC is een partner van Woord en Daad. Zowel op leerling- als docentniveau vinden er uitwisselingen plaats. Ook wordt er elke maandagmorgen gecollecteerd hiervoor.
 

Middelburg

Locatie Middelburg brengt jaarlijks met de derde klas een bezoek aan een school in Londen om kennis te maken met het Engelse onderwijssysteem.
 

Tholen

Op locatie Tholen hebben leerlingen binnen het vak Engels contact met medeleerlingen uit andere landen. Ze doen dit door uitwisselen van brieven, mails, presentaties en eTwinning. De locatie is voor een duurzame uitwisseling op zoek naar een school in Europa met een christelijk karakter.