1. Het Calvijn College

1.4 Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen op onze school blijft redelijk stabiel. Het schommelt al jaren in de buurt van de 3100. In schooljaar 2018-2019 volgden 3152 leerlingen onderwijs aan onze school. Het aantal leerlingen per 1 augustus 2019 is naar verwachting 3125.