1. Het Calvijn College

1.12 Opleidingsschool

Aan de Zeeuwse Academische Opleidingsschool kunnen studenten een oids (opleiden in de school)-trajectvolgen om docent te worden binnen het voortgezet en/of beroepsonderwijs. Het is een unieke variant van oids-leren in de Provincie Zeeland, omdat alle scholen voor voortgezet en beroepsonderwijs gezamenlijk kiezen voor opleiden in de school.

Aan de opleidingsschool kunnen studenten het pedagogisch-didactische gedeelte van hun opleiding volgen. Het vaktheoretische gedeelte volgen zij op Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Driestar Educatief in Gouda, Fontys lerarenopleiding Tilburg, Christelijke Hogeschool Ede of Hogeschool Zeeland. Het traject duurt twee tot vier jaar, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring.

Het Calvijn College heeft zeven opleidingslocaties binnen de Zeeuwse Academische Opleidingsschool en leidt relatief veel duaal studenten op. Het begon met het aanbieden van stageplaatsen aan studenten van tweedegraads lerarenopleidingen, dat in 2008 resulteerde in de toekenning van het keurmerk ‘Erkende Opleidingsschool’. Een (identiteitsgebonden) opleidingslocatie van het Calvijn College startte in 2001 met één duaal student en momenteel werken meer dan vijftig docenten binnen het Calvijn College die hun opleidingen via de opleidingsschool volgen of gevolgd hebben. De opleidingslocaties zijn gelijk aan de locaties van het Calvijn College. Elke locatie heeft een of meer schoolopleiders die verantwoordelijk zijn voor het opleiden en begeleiden op de locatie. De directeur van de Zeeuwse Academische Opleidingsschool, waarvan het Calvijn College deel uitmaakt, heeft de eindverantwoordelijkheid.

Identiteit

We denken met studenten gedurende hun opleiding na over de essenties van christelijk leraarschap en gebruiken daarbij als uitgangspunt Psalm 78: 1-8. In het curriculum, de readers, literatuur, intervisiemomenten, voortgangsgesprekken, tentamens, de voorbereiding en nabespreking van de gegeven lessen komen deze essenties ruimschoots aan bod. Er is een samenwerkingsovereenkomst met Driestar educatief, waardoor er ook in de opleiding van opleiders, begeleiders en de vakopleiding van de studenten aandacht is voor onderwijs in christelijk perspectief. Daarnaast wordt er een leerlijn identiteit aangeboden. Vooral voor studenten die willen gaan werken in het reformatorisch onderwijs is deze leerlijn van belang. Het helpt hen in de voorbereiding op hun toekomstig beroep. Zie voor meer informatie over de Zeeuwse Academische Opleidingsschool: www.zaos.nl.

Functies opleidingsschool Calvijn College

  • C.M. van der Maas, coördinator opleiden en begeleiden Calvijn College (schoolbreed), en schoolopleider Krabbendijke Appelstraat
  • A.A. Bastiaanse, schoolopleider Goes
  • P.C. Bezemer, schoolopleider Goes
  • M. Goudzwaard, schoolopleider Krabbendijke Appelstraat
  • A. Trouwborst, schoolopleider Krabbendijke Kerkpolder
  • W.D. Boogaard, schoolopleider Middelburg
  • A.T.W. de Mik, schoolopleider Tholen
  • mw. H.G. Roggeveen – de Meyer, schoolopleider Tholen